Glaukom: Kompletan vodič za razumevanje simptoma, lečenja i načina prevencije

Sadržaj

Šta je glaukom i zašto se javlja?

Glaukom je hronično i progresivno oboljenje koje zahvata očni živac. Oboljenje se karakteriše postepenim odumiranjem očnog živca koje karakterišu ispadi u vidnom polju. S obzirom na sporo i postepeno oštećenje funkcije očnog živca, oboljenje dugo ostaje asimptomatsko i dijagnoza se najšećče postavlja u poodmaklom stadijumu bolesti. Ukoliko se ne leči, oboljenje dovodi do potpunog i trajnog gubitka vida.

Procena Svetske zdravstvene organizacije je da je od glaukoma 2020. godine bolovalo oko 80 miliona ljudi, a da će do 2040. godine broj obolelih porasti na 111 miliona. U našoj zemlji ne postoje zvanični statistički podaci o broju obolelih, ali se procenjuje da ih je više od 100 hiljada.

Kako nastaje glaukom?

Glaukom nastaje kao posledica odumiranja finih nervnih vlakana koji prenose registrovane svetlosne impulse od mrežnjače do mozga. 

Odumiranje nervnih vlakana u najvećem broju slučajeva nastaje kao posledica povišenog očnog pritiska, dok u manjem broju slučajeva može nastati i pri normalnim vrednostima očnog pritiska. Kada je uzrok nastanka povišenog očnog pritiska nepoznat govorimo o primarnom glaukomu koji ujedno predstavlja i najčešći oblik bolesti. U manjem broju slučajeva povišenje očnog pritiska je uzrokovano drugim očnim oboljenjima i tada govorimo o sekundarnom glaukomu.

Faktori rizika za nastanak glaukoma

Iako se uzroci nastanka glaukoma često ne mogu utvrditi sa sigurnošću, faktori rizika su dobro poznati i imaju veliku ulogu u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Najznačajniji faktori rizika su:

 • prisustvo obolelih od glaukoma u porodici
 • godine života
 • prisustvo povišenog očnog pritiska
 • nošenje naočara za korekciju dalekovidosti ili kratkovidosti, 
 • prisutsvo hroničnih oboljenja – pre svega hIako se uzroci nastanka glaukoma često ne mogu utvrditi sa sigurnošću, faktori rizika su dobro poznati i imaju veliku ulogu u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti.
 • ipertenzije i dijabetesa
 • kao i prisustvo očnih oboljenja.

Važno je napomenuti da prisustvo povišenog očnog pritiska ne znači nužno da je prisutan glaukom i da predstavlja samo jedan od faktora rizika za nastanak bolesti, ali ujedno i najbitniji jer samo na njega možemo uticati.

Da li se glaukom može sprečiti?

Nažalost, glaukom nije moguće sprečiti. S obzirom na to da ga dugo prati odsustvo simptoma i da vodi gubitku vida, glaukom je neophodno dijagnostikovati što ranije, jer u suprotnom vodi trajnom umanjenju kvaliteta života, radne sposobnosti kao i socioekonomskih problema po obolelog i društvo u celini. Rano otkrivanje je značajno i zbog činjenice da lečenje glaukoma ima za cilj da spreči dalje pogoršanje bolesti, ali ne može da popravi već nastala oštećenja očnog živca. 

Simptomi Glaukoma: Kako prepoznati bolest?

Glaukom karakteriše odsustvo simptoma tokom većeg dela kliničkog toka ovog oboljenja. Kada se jave prvi simptomi u najvećem broju slučajeva je reč o uznapredovalom obliku oboljenja.

Glaukom karakteriše:

 • Zamagljen vid odnosno postepen pad vida koji traje i po nekoliko godina, teško primetan za pacijenta do momenta kada je vidna oštrina već značajno redukovana;
 • Gubitak perifernog vidnog polja – traje više godina i karakteriše se postepenim suženjem perifernog vidnog polja što otežava svakodnevne aktivnosti – snalaženje u prostoru, učestvovanje u saobraćaju i td.
 • Lošiji vid u uslovima slabijeg osvetljenja – zbog oštećenja nervnih vlakana, suženja vidnog polja i lošije vidne oštrine, vid je naročito loš u uslovima lošijeg osvetljenja;
 • Osetljivost na svetlost i zablještenje – nastaju kao posledica pojačane osetljivosti nervnih vlakana na jake svetlosne stimuluse;
 • Promenjena percepcija boja;
 • Crvenilo oka i bol – mogu biti prisutni kod porasta očnog pritiska kod pacijenata koji već leče glaukom, a takođe mogu biti prvi simptom akutnog glaukoma i nekih oblika sekundarnih glaukoma.

Simptomi akutnog glaukoma

Akutni glaukom predstavlja hitno stanje u oftalmologiji. Nastaje usled naglog prestanka cirkulacije očne vodice i njenog nakupljanja unutar oka. Karakteriše se sledećim simptomima:

 • Jakom glavoboljom – koja je prouzrokavana visokim očnim pritiskom i zahvata jednu polovinu glave, praćena je mučninom i povraćanjem;
 • Crvenilom oka i bolom;
 • Zamagljenim vidom i pojavom prstena duginih boja oko izvora svetlosti – nastaju usled zamućenja rožnjače koja otiče usled visokog očnog pritiska.

Vrste glaukoma: podela i karakteristike

Prema tipu nastanka glaukom možemo podeliti na:

Glaukom otvorenog ugla – nastaje usled smanjenog oticanja očne vodice što vodi porastu očnog pritiska i nastanku glaukoma.

Glaukom otvorenog ugla u odnosu na uzrok možemo podeliti na:

 • primarni glaukom otvorenog ugla – nepoznatog je uzroka i kada govorimo o glaukomu kao hroničnom i progresivnom oštećenju očnog živca, najčešće govorimo o ovom obliku galukoma;
 • sekundarni glaukom otvorenog ugla – nastaje u različitim zapaljenskim, autoimunim, infektivnim oboljenjima oka, nakon povreda ili usled primene terapije.

Poseban oblik glaukoma otvorenog ugla je normotenzivni glaukom. Ovo oboljenje karakteriše oštećenje očnog živca koje nastaje u uslovima normalnih vrednosti očnog pritiska. Ovo oboljenje se javlja nešto češće kod mlađih osoba i povezano je sa sistemskim oboljenjima.

Glaukom zatvorenog ugla – nastaje usled poremećaja u cirkulaciji očne vodice usled zatvaranja komornog ugla dužicom ili prisustva priraslica komornog ugla.

Glaukom zatvorenog ugla može biti:

 • primarni glaukom zatvorenog ugla – u koji spadaju akutni, intermitentni i hronični glaukom zatvorenog ugla;
 • sekundarni glaukom otvorenog ugla – nastaje u različitim oboljenjima oka koja se karakterišu stvaranjem priraslica na nivou komornog ugla ili na nivou dužice i sočiva.

Kongenitalni glaukom – predstavlja oblik glaukoma koji je prisutan kod novorođenčadi i odojčadi, i obično se dijagnostikuje u prve dve godine života.

Juvenilni glaukom predstavlja oblik glaukoma koji se javlja kod starije dece i u periodu adolescencije.

Dijagnostika: Kako se utvrđuje glaukom?

Sumnja na glaukom se postavlja na oftalmološkom pregledu na osnovu izmerenih vrednosti očnog pritiska i izgleda očnog živca, uzimajući u obzir i prisustvo faktora rizika. Potvrđivanje dijagnoze ipak zahteva detaljnija ispitivanja koja obuhvataju nekoliko dijagnostičkih metoda i to:

 • određivanje dnevne krive očnog pritiska
 • ispitivanje komornog ugla i širine vidnog polja
 • metode kojima se vizualizuje očni živac, od kojih je najznačajnija optička koherentna tomografija (OCT).

Ispitivanje širine vidnog polja omogućava utvrđivanje postojanja ispada u perifernom vidnom polju koja su karakteristična za prisustvo glaukoma. Metoda predstavlja ispitivanje funkcije samog očnog živca i od presudnog je značaja za postavljanje dijagnoze i praćenje napredovanja bolesti.

Optička koherentna tomografija (OCT) je najsavremenija metoda u oftalmologiji koja omogućava trodimenzionalni prikaz glave očnog živca. Značaj OCT-a je ogroman u ranoj dijagnostici glaukoma jer može uočiti promene na očnom živcu koje su karakteristične za glaukom a prethode i više godina promenama u vidnom polju.

Terapija i lečenje: koji su tretmani dostupni?

Glaukom se leči primenom lekova ili hirurškim putem. Cilj lečenja je da smanji vrednosti očnog pritiska kao bi se smanjilo dalje oštećenje očnog živca. 

Medikamentozna terapija

U lečenju glaukoma se koriste različite vrste kapi koje se koriste samostalno ili u tzv. fiksnim kombinacijama. Korišćenje kapi je doživotno i zahteva stalne kontrolne preglede oftalmologa.

Operacija glaukoma

Operativno lečenje glaukoma podrazumeva primenu različitih modaliteta lečenja koja se primenjuju u zavisnosti od vrste glaukoma i stadijuma u kom se oboljenje nalazi.

Hirurške metode za lečenje glaukoma su:

 • Laserske procedure;
 • Minimalno invazivna hirurgija glaukoma (MIGS);
 • Klasična operacija glaukoma (trabekulektomija).

Najbolji prirodni lek za glaukom

Ne postoje prirodni preparati za lečenje glaukoma. Upotreba tradicionalne medicine i zanemarivanje savremenih medicinskih tretmana zasnovanih na studijama i dokazima trajno može oštetiti funkciju vida.

Alternativna medicina u lečenju glaukoma

Veliko je interesovanje za alternativne metode lečenja ali je za većinu predloženih mera još uvek potrebna naučna potvrda o efikasnosti.

Alternativne metode podrazumevaju različitu vrstu suplementacije, promene u životnim navikama, uticaje na faktore rizika kao i korekciju ishrane.

Prevencija: Kako smanjiti rizik?

Glaukom i ishrana

Pravilna ishrana može imati povoljne efekte na obolele od glaukoma. Češća konzumacija hrane bogate vitaminima A, B, C i E, omega 3 i 6 esencijalnim masnim kiselinama, bioflavonoidima kao i zelenog lisnatog povrća mogu pomoći u zaštiti očnog živca od oštećenja koja nastaju usled povišenog očnog pritiska.

Glaukom i glavobolja

Glavobolja je retko simptom glaukoma, sem u slučajevima kada se javlja akutni glaukom ili kada pritisak kod obolelih od glaukoma nije dobro regulisan terapijom.

Glaukom i kafa

Ranije je postojalo mišljenje da konzumacija napitaka koji sadrže kofein – pre svega kafe i zelenog čaja, povećavaju rizik od nastanka glaukoma. Međutim studije koje su pokušale da dokažu ovakvu tvrdnju nisu uspele da nađu uzročno – posledičnu vezu konzumacije kofeina i pojave glaukoma.

Prevencija glaukoma – 10 saveta koji vam mogu pomoći

 1. Redovni očni pregledi
 2. Pravilna ishrana
 3. Prestanak pušenja
 4. Smanjenje konzumacije alkohola
 5. Redovno vežbanje
 6. Ograničavanje unosa tečnosti
 7. Nošenje zaštitnih naočara
 8. Izbegavanje dugotrajnog izlaganja suncu
 9. Upravljanje stresom
 10. Redovna kontrola krvnog pritiska

Dodatne Informacije: Često Postavljana Pitanja

Koje su potencijalne komplikacije kod glaukoma?

Najteža komplikacija glaukoma je ireverzibilan gubitak vida koji se nekada može javiti i uprkos terapiji. Kod osoba koje su imale napad akutnog glaukoma česta posledica je pojava katarakte koja je sklona brzom napredovanju.

Glaukom kod beba i dece

Kongenitalni glaukom je retko, ali teško oboljenje koje se javlja u najranijem uzrastu. Uzrokovano je određenim anomalijama u građi komornog ugla. Karakteriše se pojačanim suzenjem oka, izraženom osetljivošću na svetlost i progresivnim uvećanjem očne jabučice.  Ukoliko se ne otkrije na vreme ostavlja teške posledice na razvoj i funkciju vida.

Glaukom kod mladih osoba

Iako je glaukom oboljenje starije životne dobi, postoje i oblici glaukoma koji se javljaju kod mladih osoba. Normotenzivni glaukom je oblik glaukoma koji se češće javlja kod mlađih osoba, pre četrdesete godine života. Takođe i pigmentni glaukom, jedan od oblika sekundarnog glaukoma se može javiti u mlađoj populaciji.  Juvenilni glaukom je primarni glaukom koji je vezan za period adolescnecije i mladu životnu dob.

Picture of dr Mirko Ninković
dr Mirko Ninković

specijalista oftalmologije

Pročitajte još

Treperenje oka: Kompletni vodič kroz uzroke, simptome i rešenja

Da li vas igranje oka nervira? Poigravanje oka, tačnije kapaka je čest problem koji se javlja kod inače zdravih ljudi. Iako je reč o stanju...

Infekcija Oka: Sve što Treba da Znate

Infekcije oka predstavljaju raznovrsnu grupu oboljenja čiji su osnovni uzročnici infektivni agensi – bakterije, virusi ili različite vrste gljivica. Oni mogu izazvati upalne procese različitih...

Pucanje kapilara u oku: Koliko je ozbiljan ovaj problem?

Pucanje kapilara u oku se medicinski označava kao konjunktivalna sufuzija. Ovo stanje nastaje kada se krv iz oštećenog krvnog suda razlije između slojeva vežanjače. Iako...

Zakažite pregled

Popunite formu i zakažite vaš sledeći pregled

Popunite obrazac i odaberite svoj grad kako biste rezervisali svoj sledeći oftalmološki pregled. Naš predani stručni tim će sa zadovoljstvom odgovoriti na vaš upit u najkraćem mogućem roku i dogovoriti sa vama termin koji vam odgovara.